BG EN
 ВТУ "Тодор Каблешков"

НОВИНИ

ЕРАЗЪМ ОФИСЪТ НА ВТУ „Т. КАБЛЕШКОВ“
обявява

Възможности за виртуална и/или смесена мобилност (Blended mobility) в условията на пандемията от COVID-19


Във връзка със ситуацията, причинена от COVID-19 в обхвата на програма Еразъм+ са предприети мерки за по-голяма гъвкавост, които поощряват виртуалната и/или смесената мобилност (Blended mobility) при невъзможност за осъществяване на физическа такава.
Смесената мобилност стартира чрез виртуални дейности и в последствие продължава като физическа (присъствена) мобилност, ако ситуацията позволява това да се случи. За виртуалния период на мобилността не се начислява грант, такъв се полага само за физическата й част, която е реализирана на територията на съответната приемаща държава. Минималната продължителност на физическия компонент от мобилността се запазва същия, какъвто се изисква при стандартна мобилност.
По-подробна информация може да бъде получена в Еразъм офиса на ВТУ "Тодор Каблешков"

ЕРАЗЪМ ОФИСЪТ НА ВТУ „Т. КАБЛЕШКОВ“
обявява

ПРОЦЕДУРА ЗА СЕЛЕКЦИЯ
НА СТУДЕНТИ от ВТУ „Т. Каблешков”
кандидати за участие в проект: Rehabilitation of the Built Environment in the Context of Smart City and Sustainable Development Concepts for Knowledge Transfer and Lifelong Learning по програма „Еразъм+“
Срок за подаване на заявленията (свободен текст) за участие в процедурата – 09.10.2019 г. в „Деловодство”.
Подробна информация относно възможностите и изискванията за участие в проекта може да бъде получена от Институционалния координатор на програма Еразъм+.

Виж клипче от участието на студенти от ВТУ по Програма RAILNEWCASTLE- 2014

 

© ВТУ "Тодор Каблешков" - София, 2015