BG EN
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Контакти

Институционален координатор

проф. д-р инж. Николай Димитров Георгиев
ВТУ "Тодор Каблешков" гр. София 1574, ул.Гео Милев 158
Ректорат ет.2, стая 28
тел.: (02) 9709-343, (02) 9709-355
e-mail: erasmus@vtu.bg ; ngeorgiev60@gmail.com

Факултетни координатори:

ст. пр. Весела Йовчева Дякова - Факултет „Транспортен мениджмънт”
Учебен корпус 1, етаж 2, кабинет 1207
тел.: 02/9709-269
email: vessela_dyakova_vtu@abv.bg

проф.. д-р инж. Васил Димитров Димитров - Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта”
Учебен корпус 1, етаж 1, кабинет 1119
тел.: 02/9709-281
e-mail: vdimitroff@vtu.bg, vdimitroff@abv.bg

проф. д-р инж. Красимир Тодоров Кръстанов - Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта”
Учебен корпус 3, етаж 3, кабинет 3303
тел.: 02/9709-312
email: kkrastanov@vtu.bg

Финансов Еразъм координатор:

доц. д-р Нина Гергова
Ректорат, етаж 2
тел.: 02/9709-466
email: nina@vtu.bg

© ВТУ "Тодор Каблешков" - София, 2015