BG EN
 ВТУ "Тодор Каблешков"

За програмата

Университетска Харта „Еразъм+”

За да участват в секторна програма „Еразъм+”, висшите образователни институции следва задължително да притежават Университетска Харта „Еразъм+”, която се издава от Европейската комисия въз основа на специално публикувана от нея ежегодна Покана за подаване на предложения.

Университетска Харта „Еразъм+”

 

Декларация за политиката по Еразъм 2021-2027

 

Правила за децентрализираните дейности по програма Еразъм+ на ВТУ "Т.Каблешков"

 

© ВТУ "Тодор Каблешков" - София, 2015