BG EN
 ВТУ "Тодор Каблешков"

НОВИНИ

ЕРАЗЪМ ОФИСЪТ НА ВТУ „Т. КАБЛЕШКОВ“
обявява

ПРОЦЕДУРА ЗА СЕЛЕКЦИЯ
НА СТУДЕНТИ от ВТУ „Т. Каблешков”
кандидати за участие в проект: Rehabilitation of the Built Environment in the Context of Smart City and Sustainable Development Concepts for Knowledge Transfer and Lifelong Learning по програма „Еразъм+“
Срок за подаване на заявленията (свободен текст) за участие в процедурата – 09.10.2019 г. в „Деловодство”.
Подробна информация относно възможностите и изискванията за участие в проекта може да бъде получена от Институционалния координатор на програма Еразъм+.

ЕРАЗЪМ ОФИСЪТ НА ВТУ „Т. КАБЛЕШКОВ“
обявява

ПРОЦЕДУРА ЗА СЕЛЕКЦИЯ
НА СТУДЕНТИ и ПРЕПОДАВАТЕЛИ от ВТУ „Т. Каблешков”
кандидати за реализиране на мобилност с цел обучение и съответно преподаване по програма „Еразъм+“ за академичната 2019-2020 година в университети в Русия:
- Российский университет транспорта (МИИТ);
- Московский автомобильно-дорожьй государственньй технический университет (МАДИ),

Срок за подаване на заявленията за участие в процедурата – 13.09.2019 г. в „Деловодство”.
Заявленията са по образец и могат да бъдат намерени на страницата на Еразъм офиса на ВТУ „Т. Каблешков”
Подробна информация относно възможностите и изискванията за участие може да бъде получена в Еразъм офиса на ВТУ.

Erasmus+ Virtual Exchange is a groundbreaking project to allow youth in Europe and the Southern Mediterranean to engage in meaningful intercultural learning experiences as part of their formal or non-formal education.

 

Прочети -->>Заповед за провеждане на селекция на студенти и преподаватели за участие по "ПРОЕКТ за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмни и ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ - Русия и Сърбия" за академичната 2018-2019 г.

 

ЕРАЗЪМ ОФИСЪТ на ВТУ ОБЯВЯВА : Процедура за предварителна селекция на студенти, преподаватели и служители по програма ЕРАЗЪМ+ за академичната 2018-2019 г.

 

Виж клипче от участието на студенти от ВТУ по Програма RAILNEWCASTLE- 2014

 

© ВТУ "Тодор Каблешков" - София, 2015